Witamy na stronie poświęconej historii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Siedemdziesiąt lat temu na fundamencie dopiero co rozwiązanej Izby Lekarsko – Dentystycznej utworzone zostało towarzystwo naukowe zrzeszające lekarzy stomatologów. Pojedyncze początkowo grupy skupiające się wokół oddziałów stomatologicznych akademii medycznych stopniowo rozszerzały swoje szeregi obejmując wkrótce zasięgiem obszar całego kraju. Powstanie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego wiązało się z jednej strony z pragnieniem sformalizowanego dopiero w 2004r. kształcenia ustawicznego dla systematycznego podnoszenia wiedzy i umiejętności przez lekarzy stomatologów. Z drugiej zaś strony stało się przyczółkiem konsolidacji środowiska stomatologicznego o reaktywację samorządu zawodowego.