1980 - 1999

1981

Oddział Gorzowski PTS

Na bazie Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej powstaje Oddział Gorzowski PTS. Jego pierwszym prezesem była dr Krystyna Skomorucha, która piastowała tę funkcję przez dwie kadencje. Następnym prezesem oddziału był dr Piotr Cepeniuk. Po nim wybrana została dr Jolanta Małmyga. Stanowisko prezesa zajmowała przez dwie kadencje. Od 2007 r. do 2015 r. prezesem była dr Iwona Juszkiewicz. W 2016 r. prezesem oddziału wybrany został dr Marek Wasiak, który ze względów zdrowotnych złożył dymisję z zajmowanego stanowiska i w 2017 r. jego miejsce zajęła dr Anna Wasij.

1982

Okres Stanu Wojennego

Z powodu wprowadzenia 13 XII 1981 r. stanu wojennego, w br. zebrania naukowo – szkoleniowe nie odbywały się. Spowodowane było to głównie wprowadzeniem przepustek i uciążliwością w ich zdobywaniu, co było konieczne przy przemieszczaniu się z miasta do miasta.

1983

1
2
Po długiej przerwie
Po długiej przerwie doszło do spotkania naukowo - szkoleniowego w dniu 19. lutego br., w sali Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Bielsku-Białej. Pierwszy wykład prowadził dr n. med. Antoni Karasiński z Zakładu Protetyki ŚAM w Zabrzu. Jego tematyka to zespół zgryzu urazowego i jego powikłania. Wykład interesujący i pouczający, szczególnie w kontekście popularnych w naszym kraju protez ruchomych, ale nie tylko. Szczególnie powikłania oddalone zapadły słuchaczom w pamięć. Drugi temat to dermatocytozy w zakresie interesującym stomatologów. Przedstawiał ten temat kol. Jan Pustelnik z Cieszyna. Po wykładach jak zwykle dyskusja. Zebranie zakończyły propozycje dotyczące tematyki następnych zebrań.
Zmarł Bogusław Romaszkan
W połowie II kadencji, w dniu 25 kwietnia 1983 r., w wieku 57 lat zmarł Bogusław Romaszkan. Odszedł człowiek wielkiego serca, animator życia zawodowego społeczności dentystycznej na Podbeskidziu. Pozostawił po sobie dzieło w postaci oddziału PTS i zintegrowane środowisko, czego obecnie tak bardzo brakuje. Pozostawił list pożegnalny, adresowany do wszystkich członków PTS w Bielsku - Białej, którego reprodukcję zamieszczono poniżej, a który świadczy o wielkości i zarazem wielkiej pokorze tego Człowieka. Cześć Jego Pamięci.

1984

1
2
3
4
Posiedzenie Naukowo - Szkoleniowe
W 28. stycznia odbyło się posiedzenie naukowo - szkoleniowe. Prowadzący zebranie odczytał list ZG PTS w sprawie intensyfikacji działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży. Województwo Bielsko - Bialskie było jednym z przodujących w kraju w profilaktyce stomatologicznej wśród dzieci i młodzieży. Było to zasługa przede wszystkim Haliny Król - Barć, Jana Zimmera, Jana Pustelnika, Ireny Hojdys i wielu innych lekarzy dentystów zaangażowanych społecznie w tą działalność.
Kolejne Zebranie PTS
Kolejne zebranie odbyło się 25 lutego. Referat naukowo - szkoleniowy na temat chorób miazgi, ich klasyfikacji, różnicowania i następnie leczenia przedstawiła prof. dr hab. Maria Barańska - Gachowska. Wykłady Pani Profesor zawsze cieszyły się wielkim powodzeniem, toteż i tym razem nie było inaczej. Na zakończenie Prezes oddziału wręczył dyplomy specjalizacji.
Spotkanie poświęcone chorobom przyzębia
W dniu 26. maja odbyło się 3. spotkanie poświęcone chorobom przyzębia. Była to kontynuacja wykładu styczniowego również prowadzonego przez dr Helenę Chruściel. Tematyka schorzeń przyzębia została poszerzona o diagnostykę i różnicowanie stanów przednowotworowych i nowotworów jamy ustnej. Statystyki pokazują, że coraz więcej nowotworów dotyczyło jamy ustnej i ma tu swój początek. Wykład ze wszech miar potrzebny i aktualny, czego dowodzi również notka prasowa. Zebranie jak zwykle zakończyło się wręczeniem dyplomów specjalizacyjnych.
Nieszczęśliwy Zjazd
W dniu 21 października 1984 r., w trakcie zjazdu Sekcji Protetyki PTS w Gdańsku, zmarł nagle prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Wierzyński. Był jednym z „ojców” Oddziału PTS w Bielsku - Białej. Bielskie środowisko dentystyczne pogrążyło się w żałobie. Zebranie naukowo - szkoleniowe w dniu 24 listopada poświęcono Jego pamięci. Wspomnienie pośmiertne wygłosił Prezes Oddziału – Jan Zimmler.

1985

1
2
Pierwsze Zebranie
Pierwsze zebranie odbyło się 23. lutego poświęcono w całości działalności naukowej ś. p. prof. dr hab. n. med. Eugeniusza Wierzyńskiego. Wykład wygłosił kierownik Zakładu Protetyki ŚAM w Zabrzu prof. Bronisław Kłaptocz. Następny termin wyznaczono na dzień 15 czerwca. Rozpoczęło się ono miłym akcentem. Prezes Oddziału wręczył honorową odznakę PTS nadaną przez ZG PTS dr Halinie Król - Barć oraz dyplomy uzyskania I0 specjalizacji. Wykład rozpoczął prof. Ryszard Brus z Zakładu Farmakologii ŚAM w Zabrzu - Rokitnicy. Tematem były podstawy chemioterapii z uwzględnieniem problematyki stomatologicznej.
Zmarł prof. Stefan Knapik
W dniu 15. sierpnia zmarł prof. Stefan Knapik. Przede wszystkim dzięki Jego staraniom został powołany do życia Oddział PTS w Bielsku - Białej. To On przed powołaniem oddziału szkolił lekarzy dentystów na zebraniach PTL w Bielsku - Białej, to również On przyjeżdżał później na zebrania szkoleniowe w roli wykładowcy. Odszedł następny wspaniały nauczyciel akademicki, dbający o rozwój zawodowy wszystkich stomatologów.

1986

1
2
3
4
Ostatni rok II kadencji ZO
Jest to ostatni rok II kadencji ZO. Lekarze spotkali się trzykrotnie w pierwszej połowie roku na zebraniach szkoleniowych. Po raz pierwszy 22 lutego. Tematem były wg ówczesnej nomenklatury – parodontolizy oraz ich różnicowanie i leczenie. Wykład prowadziła dr Helena Chruściel. Wiedzy na temat schorzeń przyzębia nigdy za wiele, toteż następny wykład w dniu 22 marca również prowadziła dr Chruścielowa, a dotyczył liszaja Wilsona w pierwszej części i drożdżycy jamy ustnej w drugiej. Koniecznym wydaje się odświeżanie co jakiś czas wiedzy ponieważ nauka idzie dość szybko do przodu i to czego stomatolodzy uczyli się 10 lat wstecz o leczeniu i różnicowaniu chorób przyzębia i błon śluzowych jamy ustnej najczęściej nie było już aktualne.
Stanowisko Prezesa PTS
W latach 1986-1993 profesor Włodzimierz Józefowicz w Łodzi objął stanowisko Prezesa PTS.
Pierwszy Bal Lekarza Stomatologa
8. lutego w restauracji „Dworek” w Bielsku-Białej odbył się pierwszy Bal Lekarza Stomatologa. Organizatorami byli: Halina Król-Barć, Iwona Klepacka, Janina Grudzińska i Zbigniew Jończy. Do białego rana tańczyły 92. pary. Gośćmi honorowymi byli: prof. Bronisław Kłaptocz wraz z małżonką i doc. Zbigniew Gburek, również z małżonką. W opinii uczestników wyjątkowo udana impreza w przemiłej i sympatycznej atmosferze.
Trzecie spotkanie
Trzecie spotkanie dotyczyło stomatologii przemysłowej, jej stanu obecnego i perspektyw rozwoju. Wykład poprowadził prof. Leszek Ilewicz z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej ŚAM w Zabrzu. Problematyka stomatologii przemysłowej w tym województwie była i ciągle będzie aktualna ze względu na charakter demografii społeczeństwa.

1987

Utworzeniu Oddziału w Krośnie

26. lutego w Sulejowie Prezydium ZG PTS podjęło uchwałę o utworzeniu oddziału w Krośnie jako 24. oddziału w kraju. Pierwsze założycielskie Walne Zebranie Delegatów odbyło się 21. maja. Zarząd kontynuował aktywną działalność szkoleniową i integracyjną środowiska lekarsko – stomatologicznego. Nowoutworzony oddział obejmował rejony: Brzozów, Jasło, Krosno, Lesko, Sanok, Ustrzyki Górne. Początkowo liczył 82 członków, na ogólną liczbę 215 lekarzy dentystów zatrudnionych na terenie województwa krośnieńskiego. Szybko jednak zwiększała się liczba członków oddziału. Zebrania naukowo – szkoleniowe organizowane były systematycznie raz w miesiącu z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. W pierwszej kadencji odbyło się 36 zebrań naukowo – szkoleniowych.

1988

X rocznica powstania Oddziału PTS w Bielsku-Białej

W tym roku przypadała X rocznica powstania Oddziału PTS w Bielsku-Białej. W dniu 22. października zorganizowano obchody tego jubileuszu. W uroczystej scenerii bielskiego teatru przy ulicy 1. Maja zgromadzili się wszyscy członkowie oddziału. Zebranie rozpoczął uroczysty koncert w wykonaniu orkiestry teatru. Powitanie zebranych oraz referat wprowadzający i podsumowujący 10 lat działalności wygłosiła Prezes Zarządu Iwona Klepacka. Podziękowała przede wszystkim kolegom dentystom z terenu województwa za zaangażowanie i popieranie działalności oddziału, bez czego jego istnienie nie byłoby możliwe. Wśród zaproszonych gości byli profesorowie Akademii Medycznych: Śląskiej i Krakowskiej oraz władze wojewódzkie. Wykłady wygłosili profesorowie Jańczuk i Józefowicz. Wręczono odznaczenia resortowe, wojewódzkie i PTS. Na zakończenie odbył się uroczysty obiad, a wieczorem spektakl teatralny w wykonaniu zespołu Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.

1989

1
2
Przemiany społeczno-ustrojowe w Polsce
1989 - Nadszedł 1989 r., a wraz z nim przemiany społeczno-ustrojowe w Polsce. Wśród wielu jednostek samorządowych przywrócono do funkcjonowania Izbę Lekarską. W strukturze organizacyjnej złączono środowisko lekarskie i lekarsko dentystyczne w jedną organizację samorządową. Nie przywrócono dawnej samodzielnej organizacji o nazwie IL-D. Izby Lekarskie stały się jednostką samorządu zawodowego, do którego przynależność stała się obowiązkiem każdego lekarza i lekarza dentysty. Mimo upływu lat funkcjonowanie PTS nadal opierało się na dobrowolnej przynależności lekarzy dentystów. Mimo to towarzystwo zrzeszało największą liczbę stomatologów praktykujących w Polsce. Poszczególne oddziały prowadziły na szeroką skalę kształcenie podyplomowe w formie comiesięcznych spotkań naukowo-szkoleniowych oraz okazjonalnych konferencji i sympozjów naukowych.
Izba Lekarska
Przywrócono do życia Izbę Lekarską. W składzie izb znalazło się również środowisko stomatologiczne, w charakterze jednej z komisji. Nie przywrócono dawnej samodzielnej organizacji o nazwie IL-D. Ponad to powstaje Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Częstochowie. Dnia 7. kwietnia Plenum Zarządu Głównego PTS pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Józefowicza podjęto uchwałę dotyczącą utworzenia oddziału PTS w Częstochowie. Oddział powstał z inicjatywy lek. dent. Stefana Morzyka. Zwracając się do ZG PTS o utworzenie oddziału w Częstochowie akces przynależności zgłosiło 170 lekarzy stomatologów, składając jednocześnie deklaracje członkowskie. Pierwsze Walne Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 17. czerwca, na którym dokonano wyboru: Prezesa Zarządu Oddziału, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W ciągu pierwszych czterech lat działalności oddział w Częstochowie przyjął 76 nowych członków i liczył 232 osoby. Dr Stefan Morzyk, kierownik WPS, w której odbywały się staże specjalizacyjne dla lekarzy stomatologów, organizował tematyczne cykle wykładów szkoleniowych ze stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji.

1990

1
2
3
„Nowoczesne materiały odtwórcze i połączenia z zębiną”
W maju w Iwoniczu Zdroju i Krośnie na Sali UW zarząd oddziału we współpracy z profesorem Stanisławem Suliborskim i jego zespołem z Akademii Medycznej w Łodzi zorganizował pierwszą konferencję naukową zatytułowaną „Nowoczesne materiały odtwórcze i połączenia z zębiną”. W konferencji uczestniczył duża grupa krośnieńskich lekarzy stomatologów.
Zakład Działalności Gospodarczej DENS
9. października z inicjatywy dr n. med. Janusza Kleinroka oraz ówczesnego prezesa PTS oddziału Lublin prof. Marii Kleinrok powołano Zakład Działalności Gospodarczej DENS. ZDG Dens prowadził działalność handlową podczas Zebrań Naukowo - Szkoleniowych w Lublinie, Zamościu, Radomiu, Krośnie i Rzeszowie - całkowity dochód wypracowany przez zakład przekazywany był na cele statutowe lubelskiego oddziału PTS, a wszystkie osoby pracujące w nim nie pobierały wynagrodzeń, traktując swoją pracę jako osobisty wkład wniesiony w rozwój PTS.
I Kiermasz Materiałów Stomatologicznych
Od 12. do 14. października trwał zorganizowany z inicjatywy dr Janusza Kleinroka I Kiermasz Materiałów Stomatologicznych w Kazimierzu Dolnym. Kiermasz towarzyszył dorocznemu Zjazdowi Naukowo - Szkoleniowemu Oddziału PTS Lublin – uczestniczyło w nim około 500 osób. W latach następnych: 1991 r. - 600, zaś w 1992 r. aż około 700.

1991

Walne Zebranie Delegatów

W dniu 28. listopada odbyło się Walne Zebranie Delegatów, podczas którego prezesem po raz drugi wybrano dr Stanisławę Chodorowicz. Zastępcą prezesa został lek. stom. Wojciech Kolanko, sekretarzami lek dent. Grażyna Menet, Ewa Stępek, skarbnikami lek. dent. Bogusław Nowak i Małgorzata Prajsner, a członkami zarządu lek. dent. Halina Nowak, Anna Wilk i Maciej Szajnowski. Oddział liczył 112 członków na ogólną liczbę lekarzy stomatologów w województwie 240. Zebrania naukowo – szkoleniowe odbywały się w Klubie Techniki, a następnie w Sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie. W drugiej kadencji odbyło się 43 zebrania naukowo – szkoleniowe, których wykładowcami byli profesorowie Akademii Medycznych we Wrocławiu, Zabrzu, Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Lublinie oraz z Anglii.

1992

Ogólnopolska Konferencja Naukowo – „Współczesne materiały odtwórcze. Cz. II.

W Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym „Jawor” nad Soliną odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pod hasłem „Współczesne materiały odtwórcze. Cz. II. Postępy w nauczaniu i leczeniu endodontycznym”. W konferencji uczestniczyli między innymi: prof. Zbigniew Jańczuk z zespołem szczecińskim, prof. Zofia Knychalska – Karwan, prof. Urszula Kaczmarek, prof. Maria Kobylańska, prof. Małgorzata Radwan – Oczko, prof. Maria Wierzbicka, prof. Edward Witek, prof. Marek Ziętek, prof. Mariusz Lipski i wielu innych. Było to jedno z największych wydarzeń naukowych w regionie, w którym uczestniczyli lekarze dentyści oraz wystawcy wywodzący się głównie z firm dystrybuujących materiały i sprzęt stomatologiczny.

1994

1
2
XIV Konferencję Naukową Sekcji Protetyki
14. maja PTS Oddział Lublin wspólnie z Zarządem Sekcji Protetyki PTS zorganizował XIV Konferencję Naukową Sekcji Protetyki połączoną z IV Wystawą i Kiermaszem Sprzętu i Materiałów Stomatologicznych oraz II Zjazdem Naukowo Szkoleniowym Lubelskiego Oddziału PTS. Tematami wiodącymi były „Artykulatory i ich praktyczne zastosowanie”, „Zwalczanie bólu w protetyce stomatologicznej” i „Licówki ceramiczne”. Organizowano cotygodniowe otwarte instruktaże dla pacjentów i młodzieży szkolnej na temat higieny jamy ustnej oraz szkolenia w zakresie profilaktyki dysfunkcji narządu żucia. A od października 1995 r. - w każdą pierwszą środę miesiąca.
Zarząd do Warszawy
Na lata 1994-2001 Zarząd Główny przeniesiono do Warszawy pod kierownictwem prof. Janusza Piekarczyka.

1995

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze oddziału PTS w Zielonej Górze

W listopadzie 1995 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym oddziału PTS w Zielonej Górze lekarze dentyści wybrali nowe władze. Prezesem Oddziału została lek. stom. Halina Łazaruk, zastępcą lek. stom. Mirella Maj-Szklarz. W skład Zarządu Oddziału weszli lekarze stomatolodzy: Małgorzata Hliwa, Małgorzata Wilczyńska, Danuta Sorochan-Olszak, Iwona Sozańska, Janina Mądry, Anna Mackiewicz, Halina Michalak oraz Mariusz Mikołajewski. Oddział liczył 150 członków. Władze oddziału nie korzystały jeszcze z telefonów komórkowych ani internetu. Informacje o zebraniach, kursach czy innych wydarzeniach przesyłane były pocztą. Czasem zamieszczano anonse w lokalnej prasie. Działalność PTS skupiała się na organizowaniu kształcenia podyplomowego. Spotkania odbywały się 7 do 8 razy w roku. Ponieważ lekarze nie mieli własnej sali wykładowej zebrania odbywały się w wynajmowanych lokalach Urzędu Wojewódzkiego, siedzibie Lasów Państwowych lub w budynku Zespołu Szkół Ekologicznych, gdzie mieściła się siedziba Zarządu PTS

1996

1
2
40. Zjazd Naukowo - Szkoleniowy Lubelskiego Oddziału PTS
12. października odbył się 40. Zjazd Naukowo - Szkoleniowy Lubelskiego Oddziału PTS połączony z obchodami 45 - lecia Oddziału PTS w Lublinie (honorowy medal PTS otrzymał prof. Reinhard Marxkors) oraz Sympozjum Polsko - Niemieckim (z okazji otwarcie Zakładu Protetyki Stomatologicznej po remoncie). W okresie sprawozdawczym wygłoszono 99 referatów, odbyły się 42 zebrania naukowo - szkoleniowe oraz 17 zebrań zarządu. Dzięki współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Lublinie oraz Zakładem Szkolenia Podyplomowego lekarze stażyści bezpłatnie uczestniczyli w zebraniach naukowo-szkoleniowych PTS. Od w tym samym roku z inicjatywy prezesa PTS dr n. med. Janusza Kleinroka rozpoczęto: - „Bezpłatny Nieciągły Kurs Dokształcający" dla członków oddziału wymagany do egzaminu specjalizacyjnego.
Bezpłatny Nieciągły Kurs Dokształcający
Z inicjatywy prezesa PTS dr n. med. Janusza Kleinroka rozpoczęto: - „Bezpłatny Nieciągły Kurs Dokształcający" dla członków oddziału wymagany do egzaminu specjalizacyjnego 1°.

1998

Zawieszenie działalności Oddziału PTS w Bielsku-Białej

W związku z przygotowaniami do reformy administracyjnej kraju Zarząd Oddziału podjął decyzję o zawieszeniu działalności Oddziału PTS w Bielsku-Białej. W okresie 20. lat działalności, od 1978 do 1998, poszczególne ZO realizowały założenia programowe ustalone w trakcie negocjacji z ZG PTS, inicjujące jego powołanie. Kształcenie podyplomowe realizowane było w bezpośrednim porozumieniu z WPS. Brak w owym czasie Izb Lekarskich rekompensował PTS. Staże specjalizacyjne do I0 odbywały się w WPS, natomiast tzw. kursy prowadzano w klinikach akademickich. Koordynatorem był Zarząd Oddziału PTS. Specjalizacje II0 odbywały się w klinikach ŚAM, natomiast w egzaminach specjalizacyjnych zawsze uczestniczył przedstawiciel Zarządu Oddziału. PTS poprzez swoje oddziały spełniało rolę nie istniejącej Izby Lekarsko – Dentystycznej, a czasami wykraczało poza te ramy, służąc dobrze środowisku lekarsko – stomatologicznemu. 

1999

1
2
3
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PTS
W styczniu w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków PTS na Prezesa Oddziału ponownie wybrano Halinę Łazaruk i na wiceprezesa Mirellę Maj - Szklarz. Do pracy w zarządzie oddziału włączyło się kilka nowych osób, między innymi lekarze stomatolodzy: Edyta Orłowska, Zofia Stojanowska, Jacek Kotuła, Lech Przybylski, Jarosław Schab, Ryszard Tężycki. Głównymi zadaniami statutowymi PTS realizowanym przez nowy zarząd były: organizacja szkolenia podyplomowego oraz promocji zdrowia jamy ustnej. Regularnie na początku każdego roku zbierał się ZO, by odebrać roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Prezesa Oddziału i ustalić harmonogram prac na najbliższe miesiące. W trakcie WZD zgromadzeni delegaci podjęli uchwałę w sprawie organizacji spotkań integrujących środowisko lekarsko – stomatologiczne. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w restauracji Hotelu „Zajazd Pocztowy w Zielonej Górze”, które było współorganizowane z KS OIL w Zielonej Górze. Organizatorami spotkania byli Anna Mackiewicz i Jacek Kotuła. Kolejne spotkania integracyjne odbywały się przy okazji konferencji naukowych organizowanych przez PTS w latach kolejnych.
Wyjazdowe Posiedzenie ZG PTS
15. października podczas Zjazdu Naukowego w Częstochowie odbyło się wyjazdowe Posiedzenie ZG PTS. Uczestnicy zjazdu wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w fotografia 32 Prezes Oddziału PTS w Częstochowie lek. dent. Stefan Morzyk fotografia 34 Prezes Oddziału w Częstochowie lek. dent. Anna Chowaniec fotografia 33 Prezes Oddziału PTS w Częstochowie lek. dent. Stefan Morzyk Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, podczas której Prezes PTS prof. Janusz Piekarczyk złożył monstrancję jako Votum od lekarzy stomatologów z PTS.. Jubileuszowe obchody X - lecia Oddziału PTS w Częstochowie zakończyły się wieczornym spotkaniem koleżeńskim.
Kolejna reforma terytorialna kraju
Po raz kolejny wprowadzono, reformę terytorialną kraju. Część członków oddziału zamieszkała w powiatach wadowickim, suskim, oświęcimskim na terenie nowego województwa małopolskiego zaczęła uczestniczyć w comiesięcznych posiedzeniach w Krakowie, natomiast lekarze zamieszkali w pozostałej części brali udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych śląskiego oddziału w Zabrzu.