Prezesi i Prezydenci

1953-1956

prof. Aleksander Ujejski

Na II Zjeździe Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dokonano wyboru pierwszego Zarządu Głównego. Pierwszym Prezesem Towarzystwa został prof. dr Aleksander Ujejski. Na Zjeździe uchwalono również statut PTS. Poza wyborami zjazd posiadał też program naukowy, który poświęcony był zagadnieniom próchnicy, paradentologii oraz postępowaniu klinicznemu w załamaniach kości twarzoczaszki. W czasie kadencji pierwszego zarządu powołano do życia 5 sekcji specjalistycznych towarzystwa, mianowicie sekcji chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej, sekcje ortodoncji oraz Polski Zespół ARPA, zajmujący się sprawami paradentologii.
Wśród postaci biorących udział w organizowaniu poszczególnych oddziałów IL-D, warto wspomnieć szczególnie: Aleksandra Ujejskiego i Kazimierza Dominika. W Polsce powojennej będą oni kontynuować działalność IL-D, a po ich likwidacji będą tworzyć Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

PTS powstało niebawem po likwidacji IL – D, w 1951 r., z inicjatywy Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej przejmując niektóre agendy samorządu lekarskiego. Jednym z założycieli był prof. Aleksander Ujejski

1956–1958

prof. Tadeusz Karnibad

Był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W 1951 roku wybrany na prezesa oddziału wojewódzkiego w Szczecinie. Przewodniczący Sekcja Stomatologii Zachowawczej PTS w 1958 roku.

1958–1971

prof. Janusz Krzywicki

Jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W 1958 roku Prezesem PTS zostaje prof. Janusz Krzywicki. Funkcje piastował w latach 1958 – 1971.

1971–1977

prof. Stefan Knapik

W 1961 r. na stanowisko  przewodniczącego Oddział Katowickiego PTS został wybrany Stefan Knapik, który oddział prowadził do 1972 r.  Pod jego energicznym kierownictwem, oddział osiągał wiele sukcesów naukowych, szkoleniowych i organizacyjnych. Od 1961 r. nastąpił największy wzrost liczby członków, zebrania wzbogacane były o nowe formy przekazu audio – wizualnego i wzrósł ich poziom naukowy. Zwiększyła się frekwencja na zebraniach i ożywiła się działalność wydawnicza.
Stefan Knapik pełnił funkcje Prezesa ZG PTS, wiceprzewodniczącego Zrzeszenia Polskich Towarzystw Lekarskich, członka ścisłego komitetu redakcyjnego ,,Czasopisma Stomatologicznego”. Był również członkiem zespołu konsultantów krajowych. W zagranicznych towarzystwach pełnił funkcje Prezydenta w European Association for Maxillo – Facial Surgery, konsultanta do spraw nauki i nauczania w Federation Dentaire Internationale, był członkiem kolegium redakcyjnego Acta Medica Maxillo Faciale oraz został wytypowany do Komitetu Redakcyjnego czechosłowackiego „Czasopisma Stomatologicznego”.

Przede wszystkim dzięki Jego staraniom został powołany do życia Oddział PTS w Bielsku – Białej. To On przed powołaniem oddziału szkolił lekarzy dentystów na zebraniach PTL w Bielsku – Białej, to również On przyjeżdżał później na zebrania szkoleniowe w roli wykładowcy.

1977–1985

prof. Stanisław Potoczek

Po prof. S. Knapiku, prezesem PTS został szef Katedry Stomatologii Zachowawczej, czyli prof. Stanisław Potoczek. Przez dwie kadencje siedziba Zarządu Głównego mieściła się w Katowicach (1971- 1977). W latach 1977 – 1985 została przeniesiona do Wrocławia, gdzie prezesurę objął prof. Stanisław Potoczek.

1985–1993

prof. Włodzimierz Józefowicz

W latach 1986-1993 siedzibą PTS stała się Łódź, a Prezesem został profesor Włodzimierz Józefowicz.
Prof. Włodzimierz Józefowicz z Łodzi. Skupił wokół siebie młodych pracowników nauki i pokazał, że PTS może być znowu żywą i bardzo aktywną organizacją. Powróciła aktywność sekcji specjalistycznych oraz oddziałów, zwłaszcza tych spoza środowisk akademickich. Prof. Józefowicz zaangażował się bardzo w tworzenie izby lekarskiej.

1993–2001

prof. Janusz Piekarczyk

Towarzystwu przewodniczy prof. Janusz Piekarczyk a Zarząd Główny zostaje przeniesiony do Warszawy.

2002-2010

prof. Marek Ziętek

Towarzystwu przewodniczy prof. Janusz Piekarczyk a Zarząd Główny zostaje przeniesiony do Warszawy.

2010–2017

prof. Bartłomiej Loster

Nadszedł następnie okres krakowski prof. Bartłomiej Loster zorganizował kongres w Krakowie, podjął próby informatyzacji w PTS. Niewątpliwym sukcesem tej kadencji było przyznanie Polsce Kongresu FDI, który odbył się w Poznaniu.

Od 2017

prof. Marzena Dominiak