Zdobywanie Stopni Specjalizacyjnych

Od 1973 r., po decyzji MZ o możliwości zdobywania stopni specjalizacyjnych, 123 lekarzy uzyskało specjalizację z różnych dyscyplin stomatologicznych.

Historia