Przewodnicząca prof. Ewa Szymaniak

Od 1974 do 1978 funkcję przewodniczącej Oddziału pełniła prof. Ewa Szymaniak. Zorganizowano wówczas Sympozjum Naukowe Stomatologii Zachowawczej w Białowieży oraz szereg „wyjazdowych” posiedzeń naukowych, obroniono pierwsze doktoraty ze stomatologii (Wanda Kralisz, Ludmiła Gruszewska-Lewczuk).

Historia