40-lecie Oddziału w Białymstoku

Oddział PTS w Białymstoku obchodził 40-lecie powstania. Z tej okazji oraz 20-lecia powołania Instytutu Stomatologii zorganizowano Konferencję Naukową w Wigrach z udziałem wszystkich konsultantów krajowych oraz licznych gości. Materiały zjazdowe zostały wydane w 2 Pamiętnikach. W czasie tej kadencji przewodniczącą Sekcji Parodontologii PTS była prof. E. Szymaniak, siedzibą AMB. Ponadto Skarbnik zarządu dr Danuta Łopianecka (Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej) zorganizowała kurso-konferencję krajowego nadzoru stomatologicznego dotyczącą profilaktyki próchnicy zębów.

Historia