Przewodnicząca dr hab. Anna Kierklo

Lata 2005-2008 kiedy funkcję przewodniczącej Oddziału Białystok pełniła dr hab. Anna Kierklo przyniosły kontynuację posiedzeń i konferencji naukowo-szkoleniowych w podobnej formie (Białystok, Turośń Kościelna, Wilno). W 2006 r. odbyła się w Białymstoku duża konferencja naukowa połączona z wystawą i targami Dentexpo 2006, na której wykłady wygłosili goście z różnych dziedzin stomatologii z całego kraju. Również w 2006 r. współorganizowano wraz z Sekcją Periodontologii PTS ogólnopolski zjazd periodontologów w Białowieży (przewodniczącą była prof. Wanda Stokowska, członek Zarządu Oddziału Białostockiego).

Historia