Prezesem Oddziału dr hab. Ewa Dąbrowska

W latach 2009-2016 funkcję prezesa Oddziału PTS w Białymstoku przejęła dr hab. Ewa Dąbrowska, która rozpoczęła organizację cyklu 8 Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Zimowe Spotkania ze Stomatologią Praktyczną” w ośrodku OiL w Turośni Kościelnej.

Historia