PTS BIAŁYSTOK 1948 - 1959

1948

Nasz początek

W roku 1948 – 31 lipca ukazało się zarządzenie Ministra Zdrowia „O powołaniu tymczasowych organów izb lekarsko-dentystycznych”. Organem prasowym Naczelnej IL-D został miesięcznik „Czasopismo Stomatologiczne” pod red. Stanisława Blocha, który zaczął się ukazywać od 1. stycznia 1948 r. Czasopismo powstało na kanwie periodyku „Dentystyczne Wiadomości” wydawanego również przez Stanisława Blocha w roku 1924.

1949

Izba Lekarsko-Dentystczna

Na wzór organizacji przedwojennej, zostaje powołana Izba Lekarsko-Dentystczna, Jednakże jest to wbrew wyobrażeniom nowej władzy o kontroli organizacji zawodowych lekarzy. Izba Lekarska i Lekarsko-Dentystyczna jako organizacja zawodowa środowiska medycznego uniemożliwia władzy jakikolwiek wpływ na jej członków.

1950

Koniec Izby Lekarsko-Dentystycznej

Izby Lekarsko-Dentystyczne zostają rozwiązane. W ich miejsce środowisko medyczne tworzy organizacje branżowe m.in. Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Ginekologiczne i Kardiologiczne

1951

1
2
3
4
5
Powstanie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego​
PTS powstało niebawem po likwidacji Izb Lekarsko-Dentystycznych z inicjatywy Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej przejmując niektóre agendy Izb. Założycielami Towarzystwa byli m.in. Feliks Rutkowski, Kazimierz Dominik, Franciszek Bohdanowicz, Stefan Grzybowski, Bohdan Janowicz, Janusz Krzywicki, Tadeusz Karnibad, Józef Rancewicz, Irena Szczepańska, Aleksander Ujejski, Bogumiła Wanda Zakrzewska
I Zjazd PTS​
Odbywa się I Zjazd PTS o charakterze informacyjnym. Niecałe dwa lata zajmuje przygotowanie wszystkich formalności
Powstanie oddziałów PTS
Równolegle w miastach będących siedzibami Akademii Medycznych powstają oddziały wojewódzkie PTS. W roku 1951 wraz z powołaniem ZG PTS zostają powołane następujące oddziały wojewódzkie:

 • Białystok, Zbigniew Nowak
 • Gdańsk, Ksenia Lutomska
 • Katowice, Mieczysław Jankowski
 • Kraków, Ludwik Sieppel (1946-1951 Sekcja Stomatologiczna Związku Lekarzy)
 • Lublin, Józef Jarząb
 • Łódź, Jerzy Stadnicki
 • Poznań, Tadeusz Ziółkiewicz
 • Szczecin, Tadeusz Karnibad
 • Warszawa, Stefan Grzybowski
 • Wrocław, Henryk Gorczyński
Rozwój PTS
Rozwój Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, jako jedynej organizacji korporacyjnej lekarzy dentystów w Polsce wymusza, wraz z rozwojem nauki, powoływanie sekcji tematycznych. Powstają one w oparciu o Katedry i Zakłady poszczególnych Akademii. Są to:

 • Sekcja Ortodontyczna PTS – przewodnicząca Antonina Orlik-Grzybowska
 • Sekcja Protetyczna PTS – przewodniczący Aleksander Ujejski
Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Białymstoku
1951 - do życia został powołany Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Białymstoku z inicjatywy nielicznej grupy lekarzy dentystów pracujących na terenie miasta i województwa. 29 lipca odbyło się pierwsze zebranie na którym wybrano Zarząd Oddziału. Pierwszym przewodniczącym oddziału, liczącym 35 członków został lekarz medycyny specjalista chirurgii szczękowej Zbigniew Nowak. Członkowie Zarządu w większości rekrutowali się z pracowników Centralnej Poradni Stomatologicznej na bazie której rozpoczęła działalność Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna. To właśnie dzięki pracy lekarzy tam zatrudnionych (lek., lek. Aniela Gostomska, Zbigniew Gostomski, Kazimierz Karaszewski, Irena Kicińska, Ludmiła Makarewicz, Józef Ostrowski, Ludwik Ostrowski, Juliusz Preferansow, Władysław Starościak, Irmina Wiśniewska), którzy wykazywali ogromne zaangażowanie, wytrwałość a niekiedy i poświęcenie, Oddział mógł się stopniowo rozwijać wypracowując własny charakter działania.

1953

1
2
Kolejne oddziały PTS
W następnych latach powstają oddziały w miastach wojewódzkich nie będących siedzibami uczelni medycznych. Są to:

 • Oddział PTS w Bydgoszczy, Zdzisław Mancewicz (1951-1953 Sekcja Stomatologiczna PTLekarskiego)
 • Oddział PTS w Zielonej Górze, Janusz Zgorzalewicz
Zjazd Konstytucyjny PTS
Dochodzi do zwołania Zjazdu Konstytucyjnego PTS. Nosił on nazwę II Ogólnopolski Zjazd Stomatologów PTS. Prezesem wybrano Aleksandra Ujejskiego (1953-1956). Uchwalono Statut PTS. Zarząd Główny mieścił się wWarszawie

1954

Sekcja Stomatologiczna

W Rzeszowie powstaje Sekcja Stomatologiczna PTS. Na pierwszym Walnym Zebraniu Oddziału w lutym zatwierdzono skład nowego zarządu oraz przyjęto plan pracy na kolejne lata. Skład liczbowy oddziału wynosił 36 członków. Siedziba Oddziału PTS mieściła się przy ulicy al. Niepodległości 16, w przychodni stomatologicznej. Nieliczny początkowo oddział, obejmujący województwo zielonogórskie i gorzowskie, z roku na rok zwiększał liczbę swoich członków, wśród których przeważającą większość stanowili absolwenci AM w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie oraz przybysze z różnych zakątków kraju i z zagranicy.

1955

1
2
Oddziały PTS w Bydgoszczy
W trosce o podniesienie poziomu fachowego lekarzy dentystów z Bydgoszczy i województwa dr Faleński rzucił myśl zorganizowania Oddziału Towarzystwa Stomatologicznego. Do pracy organizacyjnej przystąpili lekarze dentyści i medycyny: Halina Fomicka, Edward Górski, Zygmunt Herzer, Stefan Jabłoniowski, Wacława Kasperska, Weronika Kociubińska, Jerzy Rajkowski i Maria Szlenk. Po raz pierwszy spotkali się na zebraniu w dniu 7. października w Sali PWRN, a następnie 3. listopada w lokalu Poradni Dentystycznej przy Al. 1 Maja 51. Wyłoniono wówczas tymczasowy zarząd w osobach: Przewodniczący lek. dent. Zdzisław Macewicz, Wiceprzewodniczący lek. med. i lek. dent. Weronika Kociubińska, Sekretarz lek med. i lek. dent. Maria Szlenk, Skarbnik lek. dent. Helena Fomicka.
Pierwszy numer biuletynu
Wychodzi pierwszy numer biuletynu Oddz. PTS w Łodzi „Stomatologia”

1956

Trochę się działo!

 1. Prezesem zostaje prof. Tadeusz Karnibad. Był Prezesem PTS w latach 1956 – 1958.

 2. Oddział PTS w Kielcach, Kazimierz Nowakowski.

 3. Ukazują się „Biuletyn” Nr I Oddz. PTS w Gdańsku oraz „Biuletyn Informacyjny Pracowników Służby Stomatologicznej” Oddz. PTS w Poznaniu.

 4. Sekcja Chirurgii Stomatologicznej PTS – przewodniczący Tadeusz Szczęsny Owiński.

 5. Sekcja Chirurgii Stomatologicznej PTS – przewodniczący Tadeusz Szczęsny Owiński

1957

1
2
3
Decyzja Wydziału Zdrowia
W lutym decyzją Wydziału Zdrowia PWRN w Katowicach lekarze dentyści raz w miesiącu mogli w godzinach pracy uczestniczyć w posiedzeniach szkoleniowo – naukowych oddziału PTS. Wpłynęło to na wzrost liczby członków oddziału. W styczniu oddział liczył 180 członków, a pod koniec roku liczba ta wzrosła do 367 osób.
Oddział PTS w Kielcach
Powstaje oddział PTS w Kielcach, Kazimierz Nowakowski.
Powstaje Sekcja Parodontologii
Sekcja Parodontologii (nazwa pochodzi z tamtego okresu) PTS - przewodniczący Kazimierz Dominik (Polski Zespół ARPA – Sekcja PTS)

1958

To był długi rok...

 1. Powstaje „Biuletyn Stomatologiczny” Oddz. PTS w Krakowie i Lublinie

 2. Ma miejsce utworzenie Krakowskiej Stomatologii następnie Implantoprotetyki.

 3. Sekcja Stomatologii Zachowawczej PTS – przewodniczący Tadeusz Karnibad.

 4. W Rzeszowie sekcja PTS zostaje przemianowana na Oddział, której prezesem zostaje Alfred Smuszkiewicz.

 5. Wybór Prezesa. Zostaje nim prof. Janusz Krzywicki. Prezesem PTS był w latach 1958 – 1971.

 6. Sekcja Chirurgii Stomatologicznej PTS – przewodniczący Tadeusz Owiński.

1959

1
2
3
Przekształcenie Sekcji PTL
zaistniała naturalna potrzeba przekształcenia Sekcji Stomatologicznej PTL przy udziale działających już w Warszawie od nieomal dekady władz PTS i powołania na terenie województwa rzeszowskiego Oddziału Rzeszowskiego PTS. Z dniem 1 stycznia dotychczasowa sekcja stomatologiczna przekształciła się w oddział PTS z siedzibą w Rzeszowie. Tak więc od 1959 r. rozpoczął się drugi okres działalności z pełną niezależnością merytoryczną i administracyjna - finansową. Wtedy też ukonstytuowała się komisja rewizyjna, którą przez 30 lat kierował lek. stom. Jerzy Obratshay.
Pododdział Oddziału PTS w Gdańsku
Pododdział Oddziału PTS w Gdańsku 1953-1959, Oddział PTS w Olsztynie, Erazmiana Gressel.
Sekcja Protetyki w Krakowie
W marcu reaktywowana została Sekcja Protetyki PTS w Krakowie, a jej przewodniczącym został wówczas Ludwik Sieppel.