Cele powołanego Towarzystwa w Białymstoku

Celem powołanego Towarzystwa było podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, popularyzacja zdobytej wiedzy oraz współdziałanie przy organizowaniu społecznej opieki stomatologicznej. Województwo było w tym powojennym okresie regionem ubogim zarówno w kadrę lekarską, jak i bazę lokalową, sprzęt i materiały.

Historia