1951

Historia PTS rok 1948

Cele powołanego Towarzystwa w Białymstoku

Cele powołanego Towarzystwa w Białymstoku

Celem powołanego Towarzystwa było podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, popularyzacja zdobytej wiedzy oraz współdziałanie przy organizowaniu społecznej opieki stomatologicznej. Województwo było w tym powojennym okresie regionem ubogim zarówno w kadrę lekarską, jak i bazę lokalową, sprzęt i materiały.

Historia

Początek oddziału PTS w Białymstoku

Początek oddziału PTS w Białymstoku

1951 - do życia został powołany Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Białymstoku z inicjatywy nielicznej grupy lekarzy dentystów pracujących na terenie miasta i województwa. 29 lipca odbyło się pierwsze zebranie na którym wybrano Zarząd Oddziału. Pierwszym przewodniczącym oddziału, liczącym 35 członków został lekarz medycyny specjalista chirurgii szczękowej Zbigniew Nowak. Członkowie Zarządu w większości rekrutowali się z pracowników Centralnej Poradni Stomatologicznej na bazie której rozpoczęła działalność Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna. To właśnie dzięki pracy lekarzy tam zatrudnionych (lek., lek. Aniela Gostomska, Zbigniew Gostomski, Kazimierz Karaszewski, Irena Kicińska, Ludmiła Makarewicz, Józef Ostrowski, Ludwik Ostrowski, Juliusz Preferansow, Władysław Starościak, Irmina Wiśniewska), którzy wykazywali ogromne zaangażowanie, wytrwałość a niekiedy i poświęcenie, Oddział mógł się stopniowo rozwijać wypracowując własny charakter działania.

Historia