Rozwój PTS w Białymstoku

Na przestrzeni lat liczba członków zwiększyła się (w 1961 r. oddział liczył 190 osób), częściej odbywały się posiedzenia naukowo-szkoleniowe (cztery w ciągu roku). Zmieniały się składy Zarządów Oddziału, mijały kolejne kadencje jego działalności.

Historia