Katedra Stomatologii w Białymstoku

Odczuwalny deficyt kadry lekarzy dentystów obligował władze województwa do starań zmierzających w kierunku powołania w Białymstoku własnego ośrodka, kształcącego stomatologów. Decyzją Ministra Zdrowia 1 lipca 1967 r. przy Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej powołana została Katedra Stomatologii. Kierownikiem Katedry mianowano doc. dr hab. Bogusława Horodyskiego, który przybył z Akademii Medycznej w Krakowie.

Historia