1967

Historia PTS rok 1967

Walne zebranie PTS

Walne zebranie PTS

Na kolejnym Walnym Zebraniu PTS 18 stycznia 1969 r. przewodniczącym Oddziału został właśnie doc. Bogusław Horodyski. Nowy Zarząd przeniósł swą siedzibę do Katedry Stomatologii, która mieściła się w Państwowym Szpitalu Klinicznym (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a). Od tamtej pory zebrania Zarządu Oddziału oraz posiedzenia naukowo-szkoleniowe odbywały się raz w miesiącu (od października do czerwca).

Historia

Katedra Stomatologii w Białymstoku

Katedra Stomatologii w Białymstoku

Odczuwalny deficyt kadry lekarzy dentystów obligował władze województwa do starań zmierzających w kierunku powołania w Białymstoku własnego ośrodka, kształcącego stomatologów. Decyzją Ministra Zdrowia 1 lipca 1967 r. przy Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej powołana została Katedra Stomatologii. Kierownikiem Katedry mianowano doc. dr hab. Bogusława Horodyskiego, który przybył z Akademii Medycznej w Krakowie.

Historia