Walne zebranie PTS

Na kolejnym Walnym Zebraniu PTS 18 stycznia 1969 r. przewodniczącym Oddziału został właśnie doc. Bogusław Horodyski. Nowy Zarząd przeniósł swą siedzibę do Katedry Stomatologii, która mieściła się w Państwowym Szpitalu Klinicznym (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a). Od tamtej pory zebrania Zarządu Oddziału oraz posiedzenia naukowo-szkoleniowe odbywały się raz w miesiącu (od października do czerwca).

Historia