Instytut i Zakłady

Pierwszego kwietnia 1971 r. powołany został Instytut Stomatologii. Powstały zakłady: Stomatologii Zachowawczej, Protetyki Stomatologicznej, Ortodoncji i Klinika Chirurgii Szczękowej. Na pierwszego dyrektora Instytutu powołano (już) profesora Bogusława Horodyskiego. Siedzibę Zarządu Oddziału przeniesiono do budynku Instytutu, a miejscem posiedzeń stała się sala wykładowa tego gmachu. Prof. B. Horodyski bardzo dynamiczny, pełen zapału i entuzjazmu nawiązał współpracę z wybranymi Klinikami AM w Białymstoku oraz Zakładem Stomatologii Zachowawczej AM w Krakowie. Ta współpraca zaowocowała referatami prelegentów z tych jednostek na posiedzeniach naukowych Oddziału. Rozpoczęły się również prace organizacyjne do X Zjazdu Sekcji Stomatologii Zachowawczej w Białymstoku.

Historia