1971

Historia PTS rok 1971

Podsekcje Specjalistyczne

Podsekcje Specjalistyczne

Również od tego roku rozpoczęły swą działalność Podsekcje Specjalistyczne (potem Koła Sekcji) Oddziału: Parodontologii, Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Zachowawczej. Niestety nagła tragiczna śmierć profesora uniemożliwiła mu zakończenie rozpoczętego trudu. Zjazd odbył się w dniach 18-19 września 1971 r., obowiązki przewodniczącego Zjazdu przejął doc. dr hab. Stanisław Przylipiak, Kierownik Zakładu Ortodoncji. Był to pierwszy na białostocczyźnie zjazd naukowy, na który przyjechali przedstawiciele stomatologii z całego kraju. Po zjeździe pozostały nieliczne fotografie (w zał.) oraz wydane drukiem Materiały Zjazdowe.

Historia

Instytut i Zakłady

Instytut i Zakłady

Pierwszego kwietnia 1971 r. powołany został Instytut Stomatologii. Powstały zakłady: Stomatologii Zachowawczej, Protetyki Stomatologicznej, Ortodoncji i Klinika Chirurgii Szczękowej. Na pierwszego dyrektora Instytutu powołano (już) profesora Bogusława Horodyskiego. Siedzibę Zarządu Oddziału przeniesiono do budynku Instytutu, a miejscem posiedzeń stała się sala wykładowa tego gmachu. Prof. B. Horodyski bardzo dynamiczny, pełen zapału i entuzjazmu nawiązał współpracę z wybranymi Klinikami AM w Białymstoku oraz Zakładem Stomatologii Zachowawczej AM w Krakowie. Ta współpraca zaowocowała referatami prelegentów z tych jednostek na posiedzeniach naukowych Oddziału. Rozpoczęły się również prace organizacyjne do X Zjazdu Sekcji Stomatologii Zachowawczej w Białymstoku.

Historia