Podsekcje Specjalistyczne

Również od tego roku rozpoczęły swą działalność Podsekcje Specjalistyczne (potem Koła Sekcji) Oddziału: Parodontologii, Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Zachowawczej. Niestety nagła tragiczna śmierć profesora uniemożliwiła mu zakończenie rozpoczętego trudu. Zjazd odbył się w dniach 18-19 września 1971 r., obowiązki przewodniczącego Zjazdu przejął doc. dr hab. Stanisław Przylipiak, Kierownik Zakładu Ortodoncji. Był to pierwszy na białostocczyźnie zjazd naukowy, na który przyjechali przedstawiciele stomatologii z całego kraju. Po zjeździe pozostały nieliczne fotografie (w zał.) oraz wydane drukiem Materiały Zjazdowe.

Historia