Prezesem Oddziału dr Ewa Hubert

Od 1993 do 1999 roku prezesem Oddziału była dr Ewa Hubert, pełniąca wcześniej funkcję sekretarza zarządu. W tym okresie odbyły się 4 Sympozja Naukowe (Białowieża, Białystok), wspólnie z Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej zorganizowano sympozjum o tematyce chirurgicznej wraz z przedstawicielami Towarzystw Radiologicznego, Laryngologicznego i Onkologicznego i krajowymi konsultantami w tych dziedzinach, w tym prof. Januszem Piekarczykiem Prezesem ZG PTS oraz gośćmi zagranicznymi. Szczególnie uroczysty charakter i bogaty program miało sympozjum w 1996 r. z okazji 45-lecia Oddziału Białostockiego PTS oraz 25-lecia Instytutu Stomatologii, które odbyło się w Aula Magna Pałacu Branickich.

Historia