1993

Historia PTS rok 1993

Działania PTS Białystok

Działania PTS Białystok

Coroczne konferencje odbywały się w Białowieży (z ogniskiem w puszczy, wycieczkami do matecznika, do rezerwatu żubrów) przy udziale 200-240 osób z wszystkich ościennych województw oraz gości z Litwy i Białorusi. Organizowano też wiele mniejszych spotkań szkoleniowych. Wielu członków oddziału zaangażowało się w działalność Okręgowej Izby Lekarskiej. Dr Ewa Hubert aktywnie uczestniczyła też w życiu Zarządu Głównego PTS jako członek Zarządu. W kolejnych dwóch kadencjach (1999-2005) Oddziałowi przewodniczyła dr hab. Danuta Waszkiel, a Zarząd podtrzymywał zwyczaj organizowania comiesięcznych spotkań naukowo-szkoleniowych.

Historia

Prezesem Oddziału dr Ewa Hubert

Prezesem Oddziału dr Ewa Hubert

Od 1993 do 1999 roku prezesem Oddziału była dr Ewa Hubert, pełniąca wcześniej funkcję sekretarza zarządu. W tym okresie odbyły się 4 Sympozja Naukowe (Białowieża, Białystok), wspólnie z Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej zorganizowano sympozjum o tematyce chirurgicznej wraz z przedstawicielami Towarzystw Radiologicznego, Laryngologicznego i Onkologicznego i krajowymi konsultantami w tych dziedzinach, w tym prof. Januszem Piekarczykiem Prezesem ZG PTS oraz gośćmi zagranicznymi. Szczególnie uroczysty charakter i bogaty program miało sympozjum w 1996 r. z okazji 45-lecia Oddziału Białostockiego PTS oraz 25-lecia Instytutu Stomatologii, które odbyło się w Aula Magna Pałacu Branickich.

Historia