Działania PTS Białystok

Coroczne konferencje odbywały się w Białowieży (z ogniskiem w puszczy, wycieczkami do matecznika, do rezerwatu żubrów) przy udziale 200-240 osób z wszystkich ościennych województw oraz gości z Litwy i Białorusi. Organizowano też wiele mniejszych spotkań szkoleniowych. Wielu członków oddziału zaangażowało się w działalność Okręgowej Izby Lekarskiej. Dr Ewa Hubert aktywnie uczestniczyła też w życiu Zarządu Głównego PTS jako członek Zarządu. W kolejnych dwóch kadencjach (1999-2005) Oddziałowi przewodniczyła dr hab. Danuta Waszkiel, a Zarząd podtrzymywał zwyczaj organizowania comiesięcznych spotkań naukowo-szkoleniowych.

Historia