Przewodnicząca Doc. Bronisława Ross

Przewodnicząca Doc. Bronisława Ross

W latach 1978-1980 na przewodniczącą Oddziału wybrano doc. Bronisławę Ross, która zwróciła uwagę na interdyscyplinarne aspekty chorób okolicy szczękowo-twarzowej, co zaowocowało obroną 5 przewodów doktorskich.

Historia