Month: March 2022

Przewodnicząca dr hab. Małgorzata Pawińska

Przewodnicząca dr hab. Małgorzata Pawińska

Od roku 2017 Oddziałem kierowała dr hab. Małgorzata Pawińska. W tymże roku współorganizowano w Białymstoku Międzynarodową Konferencję Sekcji Stomatologii Zachowawczej PTS z udziałem krajowych i zagranicznych autorytetów naukowych oraz ze szkoleniami praktycznymi, wystawą sprzętu i materiałów. Zarząd Oddziału kontynuował konferencje pod hasłem „Zimowe Spotkania ze Stomatologią Praktyczną”, urządzał posiedzenia co miesiąc, zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line. W roku 2019 Odział włączył się w obchody 50-lecia nauczania stomatologii w Białymstoku, podkreślając istotną rolę w tym zakresie członków białostockiego Oddziału PTS. Lecz nadeszły czasy pandemii Covid-19, co ograniczyło działalność, a topniejąca z roku na rok liczba członków opłacających składki spowodowała w 2021 r. podjęcie decyzji o rozwiązaniu Oddziału PTS w Białymstoku po 70 latach jego istnienia.

Historia

Przewodnicząca dr hab. Anna Kierklo

Przewodnicząca dr hab. Anna Kierklo

Lata 2005-2008 kiedy funkcję przewodniczącej Oddziału Białystok pełniła dr hab. Anna Kierklo przyniosły kontynuację posiedzeń i konferencji naukowo-szkoleniowych w podobnej formie (Białystok, Turośń Kościelna, Wilno). W 2006 r. odbyła się w Białymstoku duża konferencja naukowa połączona z wystawą i targami Dentexpo 2006, na której wykłady wygłosili goście z różnych dziedzin stomatologii z całego kraju. Również w 2006 r. współorganizowano wraz z Sekcją Periodontologii PTS ogólnopolski zjazd periodontologów w Białowieży (przewodniczącą była prof. Wanda Stokowska, członek Zarządu Oddziału Białostockiego).

Historia

Działania PTS Białystok

Działania PTS Białystok

Coroczne konferencje odbywały się w Białowieży (z ogniskiem w puszczy, wycieczkami do matecznika, do rezerwatu żubrów) przy udziale 200-240 osób z wszystkich ościennych województw oraz gości z Litwy i Białorusi. Organizowano też wiele mniejszych spotkań szkoleniowych. Wielu członków oddziału zaangażowało się w działalność Okręgowej Izby Lekarskiej. Dr Ewa Hubert aktywnie uczestniczyła też w życiu Zarządu Głównego PTS jako członek Zarządu. W kolejnych dwóch kadencjach (1999-2005) Oddziałowi przewodniczyła dr hab. Danuta Waszkiel, a Zarząd podtrzymywał zwyczaj organizowania comiesięcznych spotkań naukowo-szkoleniowych.

Historia

Prezesem Oddziału dr Ewa Hubert

Prezesem Oddziału dr Ewa Hubert

Od 1993 do 1999 roku prezesem Oddziału była dr Ewa Hubert, pełniąca wcześniej funkcję sekretarza zarządu. W tym okresie odbyły się 4 Sympozja Naukowe (Białowieża, Białystok), wspólnie z Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej zorganizowano sympozjum o tematyce chirurgicznej wraz z przedstawicielami Towarzystw Radiologicznego, Laryngologicznego i Onkologicznego i krajowymi konsultantami w tych dziedzinach, w tym prof. Januszem Piekarczykiem Prezesem ZG PTS oraz gośćmi zagranicznymi. Szczególnie uroczysty charakter i bogaty program miało sympozjum w 1996 r. z okazji 45-lecia Oddziału Białostockiego PTS oraz 25-lecia Instytutu Stomatologii, które odbyło się w Aula Magna Pałacu Branickich.

Historia

40-lecie Oddziału w Białymstoku

40-lecie Oddziału w Białymstoku

Oddział PTS w Białymstoku obchodził 40-lecie powstania. Z tej okazji oraz 20-lecia powołania Instytutu Stomatologii zorganizowano Konferencję Naukową w Wigrach z udziałem wszystkich konsultantów krajowych oraz licznych gości. Materiały zjazdowe zostały wydane w 2 Pamiętnikach. W czasie tej kadencji przewodniczącą Sekcji Parodontologii PTS była prof. E. Szymaniak, siedzibą AMB. Ponadto Skarbnik zarządu dr Danuta Łopianecka (Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej) zorganizowała kurso-konferencję krajowego nadzoru stomatologicznego dotyczącą profilaktyki próchnicy zębów.

Historia

Kadencja prof. Stanisław Przylipiak

Kadencja prof. Stanisław Przylipiak

Trzy kolejne kadencje (1981-1992) przewodniczącym Oddziału był prof. Stanisław Przylipiak. W latach 1978-1980 Zakład Ortodoncji, którym kierował, był siedzibą Sekcji Ortodontycznej PTS, z którą zorganizował 3 ogólnopolskie konferencje (Białowieża, Augustów, Białystok) z udziałem najważniejszych autorytetów zagranicznych.

Historia