Przewodnicząca dr hab. Małgorzata Pawińska

Przewodnicząca dr hab. Małgorzata Pawińska

Od roku 2017 Oddziałem kierowała dr hab. Małgorzata Pawińska. W tymże roku współorganizowano w Białymstoku Międzynarodową Konferencję Sekcji Stomatologii Zachowawczej PTS z udziałem krajowych i zagranicznych autorytetów naukowych oraz ze szkoleniami praktycznymi, wystawą sprzętu i materiałów. Zarząd Oddziału kontynuował konferencje pod hasłem „Zimowe Spotkania ze Stomatologią Praktyczną”, urządzał posiedzenia co miesiąc, zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line. W roku 2019 Odział włączył się w obchody 50-lecia nauczania stomatologii w Białymstoku, podkreślając istotną rolę w tym zakresie członków białostockiego Oddziału PTS. Lecz nadeszły czasy pandemii Covid-19, co ograniczyło działalność, a topniejąca z roku na rok liczba członków opłacających składki spowodowała w 2021 r. podjęcie decyzji o rozwiązaniu Oddziału PTS w Białymstoku po 70 latach jego istnienia.

Historia